betonrør

Nyudviklede betonrør er klar til fuldskalatest

Efter kun et år inde i et projekt er Teknologisk Institut nu klar til at teste nyudviklede teknologier til betonrør. Fuldskaltesten skal vise, om rørene kan stå distancen i såkaldt ekstremt aggressive spildevandsmiljøer, hvor der findes svovlbrinteforekomster.

I alt bliver der lagt 225 meter betonrør med tre nyudviklede teknologier på en fuldskala forsøgsstrækning ved Vaarst, syd for Aalborg.

Nye betonrør er vigtigt for dansk spildevand

Nedgravningsarbejdet er sat i gang i oktober, og det er rør med tre forskellige teknologier (samt standard referencerør), som skal etableres, hhv. imprægnerede/coatede rør, rør med fint kalktilslag og rør med slaggecement (CEM III/B). Alle rørene er leveret af RC Betonvarer A/S, og det skal nu testes, hvordan de forskellige teknologiers opbygning klarer sig over for de aggressive miljøer, der hersker i spildevands-ledninger.

Det er vigtigt at få løst problemerne med svovlbrinte i kloaknettet, da svovlbrinten kan nedbryde de betonkloakrør, som transporterer en betydelig andel af dansk spildevand.

Vil du vide mere?

Kontakt seniorkonsulent i Teknologisk Instituts betoncenter, Jack Anderson, jaa@teknologisk.dk

Om projektet

I projektet deltager Teknologisk Institut (projektleder), RC Betonvarer A/S, Aalborg Forsyning, Kloak A/S og HOFOR.