Nyt værktøj skal hjælpe unge diabetikere

Alexandra Instituttet skal i samarbejde med bl.a. Børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital og Diabetesforeningen lave brugerstudier og konceptudvikling på digitale beslutningsstøtteværktøjer, der skal gøre det nemmere for unge diabetikere at tage ansvar for deres behandling i overgangen fra børneafdelingen til Endokrinologisk Afdeling. 

Livet som ung diabetiker, der går ind i teenagealderen, rummer mange udfordringer. Udover at de skal lære at tage ansvar for deres behandling, så skal de forholde sig til, hvordan et teenageliv med hormonelle forandringer, byture og alkohol påvirker deres insulinniveau. En mangelfuld insulinregulering hos børn og unge kan give alvorlige kroniske senkomplikationer som blindhed, føleforstyrrelser og nedsat nyrefunktion.

Men her kan beslutningsstøtteværktøjer som eksempelvis applikationer på smartphones, der nemt kan hjælpe med at opsamle eller registrere data, klinikerne ikke har adgang til i dag, være med til at skabe en mere kvalificeret dialog med diabetikerne og i sidste ende give dem en bedre overgang til teenagelivet.

“Man siger, at det normalt tager ti år at lære at styre en diabetes som individ, og for en ung på 16 år, der bare gerne vil have et så almindeligt ungdomsliv som muligt, er det en særlig udfordring samtidig at skulle lære at håndtere en livslang kronisk sygdom. Vi skal derfor finde ud af, hvordan den her overgang bliver mere en hensigtsmæssig, så vi reducerer risikoen for senkomplikationer”, fortæller Sarah Maria Rasch, Anthropologist i People, Technology and Business Lab, Health IT Domain på Alexandra Instituttet.

Hvad er hovedudfordringerne?

Hun skal i samarbejde med Diabetesforeningen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Institut for Folkesundhed og Børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital finde ud af, hvad der er at tekniske virkemidler, der kan skabe en mere kvalificeret dialog mellem diabetikerne og sundhedspersonalet.

Læs mere