Nyt tiltag skal sikre bæredygtig udvikling i havmiljøet

Havet er et stort potentiale for vækst, men det er vigtig, at udnyttelsen sker på en bæredygtig måde. Dette vil projektet SeaStatus nu være med til at sikre med hjælp fra Innovationsfonden, som investerer 10 millioner kr. i projektet.

Havet genererer i dag en tilvækst på næsten 3.700 milliarder kr. pr. år og er omdrejningspunkt for vækst i hele verden, men væksten skal sikres under hensyntagen til et sundt havmiljø. Udfordringen er derfor at sikre en balance mellem udnyttelse og beskyttelse af havet.

– Vi skal sikre, at vi kan bruge havmiljøet uden at udnytte det negativt. Samtidig skal vi også være i stand til at tillade så meget vækst som muligt inden for energiproduktion, infrastruktur og fødevareproduktion. Derfor handler det om at have det bedste datagrundlag, når der skal træffes beslutninger, siger Anders Chr. Erichsen, senior-projektleder hos rådgivnings- og forskningsorganisationen DHI og leder af SeaStatus-projektet.

Hjælp fra big data

I dag indsamles mange forskellige typer data (fx målebøje-, ferrybox- og satellit-data fra Sentinel programmet) om havets tilstand, og disse data udnyttes ikke optimalt. Overordnet set er det præcist, hvad kendetegner Big Data problematikker. Den præcise kvantificering af miljøtilstanden, og de indbyggede usikkerheder, bremses imidlertid af mangel på metoder til at uddrage den samlede viden, der ligger i de store mængder data.

SeaStatus vil koble statistiske metoder med avanceret økologisk modellering og ”data mining”-teknikker med det formål at forbedre beslutningsstøtteværktøjer. De nye værktøjer vil integrere data, viden og avancerede teknologiske metoder og dermed sikre et bedre grundlag for at træffe beslutninger om fremtidens ressourceudnyttelse i vores have. For at se hvordan kan du finde en model, som viser nogle af ideerne bag, her.

Partnere

Projektgruppen består af en række eksperter og slutbrugere, som tilsammen har en detaljeret økosystemforståelse samt indsigt i marked og produktudvikling, og som vil sikre, at de nye metoder og værktøjer bliver solidt funderet i både rådgivningen og forvaltningen. Projektgruppen inkluderer DTU, Aarhus Universitet, DHI, DHI GRAS samt COWI, Rambøll, Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen Fyn, hvor de sidste fire organisationer er slutbrugere på forskellige niveauer

Innovationsstyrelsens pressemeddelelse om projektet kan læses her.

Du er også velkommen til at kontakte senior projektleder Anders Chr. Erichsen.