TEK'notat

Nyt TEK’notat på gaden

I det nyeste TEK’notat kan du læse om multiresistente bakterier. DELTA har udviklet et screeningssystem til at screene personer for tilstedeværelsen af MRSA.

Bakterielle infektioner fra antibiotika resistente bakterier udgør i dag en kraftigt stigende trussel mod folkesundheden. En medvirkende årsag til dette er udfordringen i at stille en tidlig og præcis diagnose, og de deraf følgende lange sygdoms og behandlingsforløb.

TEK’notat: Screeningssystemer af MRSA

I dette TEK’notat bliver du introduceret til en teknologi, der kan udgøre en vigtig del af dette forsvarsværk. DELTA har udviklet et screeningssystem til at screene personer for tilstedeværelsen af MRSA.

Læs TEK’notat 8: Kampen mod multiresistente bakterier (PDF)