Nyt studie skal hjælpe virksomheder med at udnytte data

Ny analyse giver værdifuld ny viden om, hvad der kendetegner danske virksomheders brug – eller manglende brug – af data. Der peges blandt andet på, at det er svært at finde tilliden til data på tværs af virksomheder.

Big Data Business Academy har gennemført interviews med 22 danske virksomheder på tværs af brancher, størrelse og geografisk placering, herunder Kamstrup, Royal Unibrew, Fjernvarme Fyn og EasyPark. Undersøgelsen har blandt andet beskæftiget sig med, hvorledes virksomhederne anvender data i praksis, og hvilke konkrete udfordringer de har i forbindelse med brug af big data. Virksomhedernes praksis er efterfølgende blevet kortlagt og analyseret.

Flere af virksomhederne har en nogenlunde klar forestilling om, hvor de befinder sig i forhold til udnyttelsen af data. Men der opstår noget interessant, når man begynder at spørge ind til detaljer i brugen af data, og når man spørger forskellige steder i organisationen. Her bliver billedet ofte broget, og der viser sig nuancer i forestillingen om virksomhedens datamodenhed. Det kan derfor være utrolig værdifuldt at få ”nogen udefra” til at hjælpe med at gå struktureret til værks og identificere indsatsområder og foreslå konkrete handlinger, siger Rasmus Bækby, der er Senior Digital Business Strategist hos Alexandra Instituttet og har været med til at gennemføre undersøgelsen.

Analyse fører til nyt framework

En interessant indsigt har været, hvor vigtigt det er med en analytisk kultur i virksomheden. Selvfølgelig betyder det noget, at det tekniske setup er på plads, men det er også helt afgørende, at kulturen i organisationen lægger op til at arbejde med data. Der skal være en tillid til, at analyserne giver et retvisende billede. Medarbejderne skal stole på analyserne, og nogen skal interessere sig for, hvad det er, man kan lære af data – ellers bliver der bare samlet en masse data op, som faktisk aldrig bliver brugt, fortæller Laura Lynggaard Nielsen, der er specialist anthropologist fra Alexandra Instituttet.

På baggrund af analysen er der nu blevet udviklet et framework, hvor virksomheder, ud fra deres nuværende situation, kan få konkrete anbefalinger til, hvor de kan sætte ind, når de skal bruge data i den eksisterende forretning eller til at lave nye innovative tiltag. Det har udmøntet sig i en række konkrete handlingsanvisninger, som tager afsæt i virksomhedens nuværende situation og den ønskede udvikling.

Læs mere om studiet og få flere gode råd til dataomstilling her

Fakta: Big Data Business Academy og Industriens Fond

Big Data Business Academy (BDBA) arbejder for at skabe større strategisk bevidsthed om big data hos ledelsesniveauet i dansk erhvervsliv. BDBA vil gøre big data håndgribeligt og let forståeligt for danske virksomheder og ønsker at styrke Danmarks globale position inden for big data. Industriens Fond har samlet bevilliget 7 mio. kroner til projektets målrettede indsats over de næste 3 år – en indsats, som drives af Alexandra Instituttet, DTU Compute, Teknologisk Institut og CLEAN.