Nyt projekt vil gøre big data håndgribeligt for dansk erhvervsliv

Big Data Business Academy er det nye projekt, som skal afdække vækstpotentialet ved big data, gennem et samarbejde mellem virksomheder, universiteter og GTS-institutter.

Ambitionen er at gøre big data håndgribeligt for dansk erhvervsliv – og dermed sikre større strategisk bevidsthed om big data hos ledelsesniveaet i dansk erhvervsliv, samt at udnytte big data som vækstdriver.

Big data kan virke diffust og komplekst

De seneste år er omfanget af data og den hastighed, hvormed data indsamles dog steget voldsomt. Denne udvikling og de mange nye muligheder har resulteret i, at big data for mange virksomheder har fremstået noget diffust og komplekst, hvilket selvsagt har afholdt dem fra at forsøge at realisere de gevinster, der ligger i en mere strategisk og kreativ dataudnyttelse.

7 mio. kr. til en målrettet indsats

Big Data Business Academy skal derfor sikre, at ledelse i dansk erhvervsliv bliver bedre til at bruge data til at udvikle forretningsmæssigt potentiale. På den baggrund har Industriens Fond uddelt 7 millioner kroner til en målrettet indsats over de næste 3 år, som drives af Alexandra Instituttet, DTU, Teknologisk Institut og CLEAN.

Virksomheder vil få redskaber til at bruge big data

I projektet identificeres en række relevante virksomheder – specielt små og mellemstore virksomheder – i brancher, hvor der genereres meget data og med et uudnyttet potentiale for at anvende big data strategisk. De deltagende virksomheder bliver kvalificeret til at bruge data som et strategisk værktøj, og de vil samtidig få mulighed for at udvikle big data løsninger gennem målrettede virksomhedsforløb.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om projektet, kan du kontakte formidlingsansvarlig Ole Østrup (oos@industriensfond.dk / 23 80 06 60) eller projektleder Bjarke Kovshøj (bjk@cleancluster.dk / +45 31 62 29 00).