Nyt projekt om øget sikkerhed omkring havvindmøller

DHI og DTU Mekanik står bag nyt forskningsprojekt, som vil give ny viden om erosion omkring havvindmøllers fundamenter. Resultaterne er et skridt på vej mod sikrere og billigere havvindmøller.

Lokal erosion af havbunden omkring marine konstruktioner er et kendt problem, som er blevet ekstra aktuelt i forbindelse med den massive udbygning med havvindmøller over det sidste årti. Problematikken omkring lokal erosion håndteres på to måder: Enten med en erosionsbeskyttelse af sten omkring fundamentet eller ved at acceptere erosionen og til gengæld forstærke fundamentet.

Erfaringen fra eksisterende havvindmølleparker har vist, at der er gode muligheder for at forbedre erosionsbeskyttelsen og i større omfang at undlade dem. Dermed vil det være muligt at sænke omkostningerne til havvindmøller uden at reducere sikkerheden.
Første del af projektet har været at få fyldt et hul ud i vores viden om erosionsbeskyttelsens nedsynkning i havbunden tæt ved møllerne.

En af deltagerne i projektet, Thomas Probst, Msc. Studerende på DTU fortæller om sit kandidatprojekt:

”I projektet her har vi eksperimenteret og lavet forsøg med bølger og kombinationer af bølger og strøm, og vi har målt den følgende erosion, som vi har tolket og sammenlignet med faktiske hændelser. Vi har også udviklet en visualisering, der giver et klarere billede af processen omkring erosion. Projektet har vist, at flere sten omkring fundamenterne overraskende nok ikke giver mindre, men i en del tilfælde mere erosion. Der er fortsat store usikkerheder forbundet med erosion og nedsynkning, men dette projekt bidrager til sikrere forudsigelser i relation til opsætning af havvindmøller.”

Læs mere på DHI’s hjemmeside.