innovationspolitik

Nyt projekt gør Big Data håndgribeligt for danske virksomheder

Big Data fremstår for mange virksomheder som diffust og komplekst, hvilket afholder flere virksomheder fra at forsøge at realisere de gevinster, der ligger i en mere strategisk og værdiskabende dataudnyttelse. Nyt projekt vil give 20 virksomheder konkret viden om, hvordan de kan udnytte big data i forretningen.


20 danske virksomheder vil booste væksten gennem bedre anvendelse af Big Data. Projektet Big Data Business Academy udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om Big Data. Det skal sikre, at de 20 virksomheder får realiseret vækstpotentialet ved strategisk udnyttelse af data. Projektet er drevet af partnerne Alexandra Instituttet, CLEAN, DTU og Teknologisk Institut.

Big Data Business Academy

På Big Data Business Academy vil de 20 deltagende virksomheder få inspiration til, hvordan data kan udnyttes til forretningsudvikling samt få erfaring med Big Data værktøjer og teknikker på deres konkrete projekter. Projektet vil involvere både ledelsen og medarbejdere i virksomhederne, og skal bringe Big Data fra virksomhedernes IT-afdelinger til virksomhedernes marketingsafdelinger og ledelsesniveau, så Big Data bliver et strategisk aktiv for virksomhederne.

”Ambitionen er, at projektet skal gøre arbejdet med Big Data håndgribeligt og let at gå til for dansk erhvervsliv. På den måde kan flere virksomheder udnytte Big Data som en vej til forretningsudvikling, vækst og øget konkurrenceevne. Ved at udnytte Big Data bedre end i dag kan virksomheders innovations- og salgsindsats optimeres, hvilket vil bidrage positivt til at øge eksporten og derigennem skabe arbejdspladser i Danmark”, siger administrerende direktør, Mads Lebech fra Industriens Fond, der har støttet projektet med 7 mio. kroner.

Læs mere i denne pressemeddelelse