borgeren

Nyt projekt: Borgeren skal være i centrum i fremtidens byer

OrganiCity, et nyt EU-finansieret projekt, sætter mennesker i centrum for udviklingen af fremtidens smart-cities. Alexandra Instituttet er en af konsortiepartnerne i projektet, som er et tæt samarbejde mellem Aarhus, London og Santander. Det er tre byer, som alle har stor erfaring med at anvende såkaldte smart city-teknologier. Med disse teknologier kan byerne forbedre de services, de tilbyder borgerne og samtidig mindske ressourceforbruget.

Ifølge FN’s prognoser, vil syv ud af ti borgere verden over bo i byerne i 2050. Det er en udvikling, som sammen med den stadigt stigende overgang til digitale teknologier, sætter byerne under et enormt pres.

Fokus på borgeren og co-creation

Smart Cities er gået hen og blevet en generel term for byer, der har et ønske om at indføre intelligent byudvikling gennem initiativer, der optimerer byen ved at forene det fysiske og det digitale rum. Projektet vil gøre brug af denne velafprøvede fremgangsmåde og bygge videre på de fremskridt, der er opnået rundt omkring i Europa, mens der holdes knivskarpt fokus på borgerinvolvering og co-creation.

Der arbejdes på tværs af sektorer

Traditionelt har smart city-tiltag resulteret i løsninger inden for enkelte sektorer, som fx transport, sundhed og klima. Men man ikke kan løse de udfordringer, vi står overfor, ved blot at udvikle løsninger der er forbeholdt enkelte sektorer. Det er vigtigt for det fremspirende digitale økosystem, at samarbejde på tværs og kommer ud over “silo-tænkningen”.

Læs mere om det nye projekt på Alexandra Instituttets hjemmeside.