infrastruktur

Nyt program bringer innovationen til infrastruktur

Vejdirektoratet har i samarbejde med vejadministrationer i 11 lande, bl.a. Holland, Tyskland, Spanien, Israel og USA, udviklet programmet Infravation (Infrastructure Innovation).

Programmet har til formål at styrke innovationen den globale infrastruktur –  i vej- og transportsektoren – og modtager støtte fra EU’s 7. rammeprogram.

Innovativ infrastruktur på tværs af landegrænser

Programmet sætter rammerne for et tværnationalt samarbejde mellem Europakommissionen, vejmyndigheder og industrien. Ved at samarbejde og pulje midler på tværs af landegrænser er det håbet at fremme udviklingen af innovative løsninger som ellers ikke ville blive udviklet lokalt.

Indsend dit projekt

I foråret 2014 udsendes det første call for projekter inden for ”Avancerede systemer, materialer og teknikker til transport infrastruktur”. Udbyderne har defineret en bred række af emner som grundlag for at indkalde projektforslag.

Læs mere på hjemmesiden

Udbuddet offentliggøres i begyndelsen af marts på Infravation, hvor der allerede nu kan findes en del information om programmet. Ansøgningsproceduren falder i to faser, hvor første fase ansøgninger kan indleveres indtil 30. juni 2014. Programmet lanceres ved et informationsmøde der afholdes den 20. marts i Bruxelles.