kemiske stoffer

Ny vejledning om problematiske kemiske stoffer

Arbejder du med problematiske kemiske stoffer i din produktion? Så er der hjælp at hente i ny elektronisk vejledning, som GTS-instituttet DHI har udarbejdet. 

Ifølge den europæiske kemikalielovgivning, REACH, er en række kemiske stoffer defineret som særligt problematiske. De kan fx være kræftfremkaldende, skadelige for arveanlæg og forplantning eller have længerevarende skadelige effekter på organismer i miljøet.

Særligt problematiske stoffer bliver optaget på Kandidatlisten, og det er første skridt i retningen mod, at stoffet kommer under Godkendelsesordningen under REACH. Når det sker, skal man ansøge myndighederne om godkendelse til alle anvendelser af stoffet.

Den nye elektroniske vejledning hjælper bl.a. virksomheder med at identificere, om de anvender problematiske stoffer, og hvordan de skal forholde sig til det.

Du kan læse mere og hente vejledningen her.

Fakta

Vejledningen er udarbejdet af DHI under en resultatkontrakt for 2013-2015 og finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs mere om resultatkontrakter her