Ny rapport: motorveje til større gene end byveje

Det er velkendt, at den samme støjbelastning fra forskellige støjkilder (fx veje, jernbaner, fly og vindmøller) skaber forskellige grader af støjgener – men kan en vejtype være mere generende end andre? Det er blevet undersøgt i en ny socio-akustisk undersøgelse gennemført af DELTA for Vejdirektoratet. Resultaterne er overraskende og har også vakt opmærksomhed i andre europæiske lande.

Undersøgelsens primære formål var at kaste lys over befolkningens oplevelse af støjgener fra henholdsvis motorveje og byveje (dvs. gennemfartsveje i bebyggede områder). Derfor blev undersøgelsen gennemført ved motorveje og ved veje i større byer i Danmark, hvor knap 7.000 respondenter blev nøje udvalgt.

Jakob Fryd, der er projektleder hos Vejdirektoratet fortæller om undersøgelsen: “Vi vidste fra vores samarbejde i to tidligere projekter, at DELTA’s rådgivning er et værdifuldt bidrag både i undersøgelsens planlægnings- og analysefase. Projektet har virkelig givet os vigtig ny viden, som også vækker interesse i udlandet.”

Overraskende resultater

Undersøgelsens resultater viser, at personer, der bor langs motorveje, oplever signifikant større støjgener fra trafikken end personer, der bor langs byveje, når de eksponeres for samme støjbelastning. Ved en gennemsnitlig støjbelastning (Lden) på 65 dB  er ca. 2,5 gange så mange respondenter ‘Stærkt generet’, når de bor ved en motorvej sammenlignet med de respondenter, der bor ved en byvej. Den generelle antagelse har hidtil været, at geneniveauet ville være stort set identisk. Men undersøgelsens resultater viser, at flere personer end tidligere antaget oplever trafikstøj fra motorveje som generende.

Et andet overraskende udfald af undersøgelsen, er at 20 % af respondenterne, der bor langs byveje, er ‘Stærkt generet’ ved en gennemsnitlig støjbelastning på 68 dB, hvorimod 20% af respondenterne, der bor langs motorveje er ‘Stærkt generet’ allerede ved en gennemitlig støjbelastning på 57 dB. Altså en forskel på mere end 10 dB.

Alt i alt indikerer disse resultater, at der er behov for at behandle støj fra motorveje anderledes end støj fra andre vejtyper.

Trafikstøj fra motorveje i europæisk perspektiv

På baggrund af undersøgelsen har det været muligt at konkludere, at personer, der bor ved en motorvej i Danmark, er signifikant mere generede af trafikstøjen end angivet i europæiske undersøgelser, hvorimod gener fra trafikstøj opleves på samme niveau i Danmark som i resten af Europa for så vidt angår personer, der bor ved byveje. Resultaterne antyder, at problemet kan være aktuelt også i andre europæiske lande, og at personer, der bor tæt på motorveje i Europa generelt også er mere generet af trafikstøjen end tidligere antaget.

Undersøgelsens resultater giver ligeledes anledning til overvejelser om, hvordan man i fremtiden kan tage højde for, at trafikstøj fra motorveje og byveje opleves markant forskelligt, hvilket er af relevans inden for flere forskellige brancher og fagområder.

Læs mere om rapportens konklusioner og se udvalgte grafer her

…og find rapporten i dens fulde længde her