PCB

Ny opfindelse begrænser PCB i byggematerialer

Teknologisk Institut har opfundet en ny metode til at fjerne PCB fra forurenede byggematerialer og effektivt nedsætte udslippet til omgivelserne ved renoveringer.

Kontrolleret afdampning af PCB

Med den nye metode kan der udføres en kontrolleret afdampning af PCB fra forurenet beton og andre byggematerialer, som har været i kontakt med PCB i fugemasse. Opfindelsen består af en vakuumpumpe, en forsegling, drænrør, plasticslanger og et kulfilter. I stedet for at fræse betonen omkring fugerne væk, nøjes man nu med at skære fugemassen fri og etablere et lukket hulrum med god luftstrøm, som så trækker frigivet PCB i hulrummet væk. Den PCB-holdige luft pumpes gennem et kulfilter, der opsamler PCB’en. Herved kan stoffet destrueres.

Teknologisk Institut har indgivet en international patentansøgning på metoden, der skal testes i større skala i samarbejde med Hillerød Kommune.

Læs mere på Teknologisk Instituts hjemmeside.