spire

Ny kortlægning af innovation i danske virksomheder

Styrelsen for Forskning og Innovation har gennemført en kortlægning af det danske innovationssystem, der viser, at virksomheder i hele landet er aktive med innovation. Ifølge kortlægningen er det især de små virksomheder, som GTS-institutterne samarbejder med i forsknings- og innovationssystemet.

I perioden 2012-2014 har 6.738 danske virksomheder fordelt over hele landet deltaget i det nationale forsknings- og innovationssystem, som fx ErhvervsPhD-ordningen, strategiske forskningsprojekter eller InnoBooster-projekter. Det viser en ny kortlægning, der giver et detaljeret overblik over, hvor i landet erhvervslivets investeringer i forskning, udvikling og innovation er placeret, og hvordan virksomheders brug af de nationale forsknings- og innovationsvirkemidler fordeler sig i landet.

Kortlægning af innovationsaktiviteter

GTS-institutterne indgår i kortlægningen, når de deltager i et af virkemidlerne i forsknings- og innovationssystemet sammen med en eller flere virksomheder.  Ifølge kortlægningen har GTS-institutterne i perioden 2012-2014 haft 972 samarbejder med virksomheder gennem forsknings- og innovationssystemet. Teknologisk Institut står for halvdelen af samarbejderne og er dermed det mest deltagende GTS-institut. Innovationstjek indgår ikke i kortlægningen.

GTS-institutterne er primært involveret i de små projekter som InnoBooster og videnkupon, mens universiteterne hovedsageligt deltager i de mere forskningsintensive programmer. For Teknologisk Institut gælder det dog, at hvert tiende samarbejde sker i de forskningsrettede internationale programmer.

Da GTS-institutterne især er aktive i små projekter, har GTS-institutterne godt fat i de mindre virksomheder, mens universiteterne primært samarbejde med de store virksomheder. 80 procent af virksomhederne, som GTS-institutterne samarbejder med i forsknings- og innovationssystemet, har under 50 ansatte.

Det gælder for både universiteter og GTS-institutterne, at de samarbejder mest med de virksomheder, som er lokaliseret tæt på deres hovedsæde. Men de deltagende virksomheder, som GTS-institutterne samarbejder med, fordeler sig mere ligeligt på tværs af hele Danmark end de virksomheder, som universiteterne samarbejder med i forsknings- og innovationssystemet.

Du kan hente kortlægningen her

GTS i hele Danmark

”GTS-institutterne har et særlig ansvar for, at ny teknologisk viden kommer bredt i anvendelse i dansk erhvervsliv. Det sker igennem projektsamarbejde i forsknings- og innovationssystemet, og det sker igennem det kommercielle samarbejde med virksomheder. Ud over de virksomheder, som GTS-institutterne samarbejder med i forsknings- og innovationssystemet, så sælges der årligt teknologiske serviceydelser til 19.000 danske kunder. GTS-institutternes indgreb med dansk erhvervsliv sker derfor på flere fronter, men uanset metode er det centralt, at virksomheder i hele landet får glæde af ny teknologisk viden”, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen.

For at komme tæt på kunderne har GTS-institutterne oprettet kontorer i hele landet. I dette link kan du se, hvor i Danmark GTS-institutterne er placeret og kundernes fordeling.

Herudover var ”GTS i hele Danmark” et tema i årets ”Performanceregnskab for GTS-net” – du kan hente regnskabet her og læse temaet på s. 22-23.