Ny dansk dronestrategi skal gøre Danmark til foregangsland

Tidligere i dag fremlagde regeringen en ny dronestrategi, der skal sætte fart på den danske indsats på droneområdet. Strategien, der er den første danske af sin slags, er en anerkendelse af droneteknologiens store potentiale inden for en bred vifte af brancher.

Tidligere i år viste en kortlægning fra Teknologisk Institut, at droneteknologi i dag bruges af omtrent 300 danske virksomheder. Det tal skal stige, mener regeringen, der har en ambition om, at Danmark skal indtage en position som frontløber på droneområdet. Derfor etablerer regeringen en droneforskningsinfrastruktur ved navn UAS-ability for 30 millioner kroner. Som kernen i denne indsats indgår tre forskningscentre placeret ved hhv. Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Her skal der arbejdes på at finde løsninger på de udfordringer, der fortsat begrænser dronernes udbredelse. På den måde vil regeringen skabe grobund for nye arbejdspladser og danske eksporteventyr på et område i kraftig vækst.

Den nye strategi består desuden af indsatser på 6 kerneområder samt 23 konkrete tiltag, der sammen skal sikre at danske virksomheder og universiteter vil være i stand til at udvikle droneteknologien i trygge og optimale omgivelser. Denne udvikling bliver desuden styrket af en ny regulering af droneanvendelse, der pt er ved at blive udarbejdet i Transport og Bygningsministeriet.

GTS-nettet spiller en stor rolle

I dronestrategien bliver der peget på, at GTS-nettet skal spille en rolle inden for fx FoU, standardisering og testfaciliteter på droneområdet.

Strategien indebærer derfor et øget fokus på droneteknologien i GTS-institutternes resultatkontrakter. Særligt vil man på Teknologisk Institut fx udvikle energisystemer og standarder inden for droneteknologien. Dronestrategien vil desuden præge nuværende som fremtidige aktiviteter ved DHI, FORCE Technology og DBI. På denne måde vil GTS-nettet være en vigtig brik i forsøget på at fremme viden og praktisk erfaring på området til nytte for dansk erhvervsliv

Mere information:

Link til pressemeddelelse

Link til rapport

Foto: FORCE Technology