Ny analyse af erhvervsfremmesystemet

En ny analyse gennemført af et eksternt konsortium for Erhvervs- og Vækstministeriet giver en vurdering af det danske erhvervsfremmesystem. Analysen vil indgå i regeringens videre arbejde med en modernisering af erhvervsfremmesystemet. 

Analysen peger på, at erhvervsfremmeindsatsen kan virke uoverskuelig for virksomhederne, og at der på nogle områder er et overlap mellem aktørerne. Analysen peger desuden på, at der mangler en koordinering mellem de forskellige indsatser.

Systemet skal imødekomme virksomhedernes behov

Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen siger om analysen:

”Det er afgørende, at virksomheder møder et offentligt erhvervsfremmesystem, som imødekommer de udfordringer og behov, som erhvervslivet har, og analysen vil derfor indgå i regeringens videre arbejde med at forenkle og fokusere erhvervsfremmesystemet. Det er min forventning, at regeringen præsenterer et udspil, hvor vi ser på erhvervsfremmeordningerne som en del af det samlede arbejde for en fornyelse af den offentlige sektor.”

GTS-opgaven går langt bredere end beskrevet i analysen

GTS bakker op om, at erhvervsfremmesystemet skal være mere overskueligt for virksomhederne, og at man bliver bedre til at sikre, at indsatserne ikke overlapper hinanden.

”Men når man drøfter justeringer af erhvervsfremmesystemet er det imidlertid væsentligt at huske, at GTS-opgaven går langt bredere, end hvad der er omfattet af denne rapport. Det drejer sig fx om anvendt forskning og udviklingsopgaver på forkant af markedet samt udbygning og vedligehold af den teknologiske infrastruktur. Opgaver og værdiskabelse, der rækker langt bredere ud, end hvad der fremgår af analysen”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Læs mere og hent rapporten her

Foto: FORCE Technology