Effekt

Nu skal effekterne af forskning undersøges

Et tværministerielt udvalg skal analysere, hvad Danmark får ud af at investere offentlige midler i forskning. Uddannelses- og Forskningsministeriets departementschef er formand.

Der er generelt enighed om, at forskning er en vigtig drivkraft for innovation og vækst. Set i en dansk kontekst er der dog usikkerhed om størrelsen af effekterne. Det er baggrunden for, at regeringen har nedsat et udvalg, der skal undersøge, hvilke samfundsmæssige gevinster, det giver at investere i forskning.  Analysen skal bruges til en bedre prioritering af de offentlige forskningsinvesteringer.

Departementschef som formand

Det tværministerielle udvalg ledes af Uddannelses- og Forskningsministeriet med departementschef Agnete Gersing som formand. Derudover deltager Finansministeriet, Erhvervsministeriet, Skatteministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet i udvalget.

For at styrke analysernes faglige indhold bliver der tilknyttet en ekspertgruppe, Eksperterne skal bidrage med deres indsigt i den nyeste viden på området. Arbejdet forventes at være færdiggjort i slutningen af 2018.

Læs mere her