EUopSTART

Nu åbner EUopSTART for ansøgninger

Fra den 9. februar kan du søge tilskud fra EUopSTART, som er en ordningen, der støtter danske forskningsinstitutioners og virksomheder med at deltage i europæiske projekter om forskning og innovation.

Hvad kan du søge tilskud til?

Under ordningen kan du stadig søge om tilskud til udgifter forbundet med at udarbejde en ansøgning til udvalgte EU-programmer om forskning og innovation. Det gælder udgifter i tilskudsperioden, som er relevante, nødvendige og direkte vedrører forberedelsen af ansøgningen dvs. løn, rejser og konsulentydelser.

Hvem kan søge EUopSTART?

Danske virksomheder og videninstitutioner kan søge tilskud til det forberedende arbejde med at udarbejde ansøgninger til en række udvalgte europæiske forskningsprogrammer under Horizon2020.

I opslagsteksten kan du læse mere uddybende om EUopSTART.

Betingelser

Styrelsen for Forskning og Innovation giver et tilskud på op til 50% af udgifterne til projektet, og ansøgerne skal således bidrage med en selvfinansiering på minimum 50%. Ansøgninger sendes via det elektroniske ansøgningssystem, E-grant, i Styrelsen for Forskning og Innovation. Ansøgningen skal være på dansk eller engelsk.

Læs det hele på UFM.dk