Morgendagens klimaudfordringer kræver flere investeringer

Ifølge en ny undersøgelse fra Teknologisk Institut forventer danske forsyningsvirksomheder at foretage markante investeringer i klimatilpasning for at kunne klare fremtidens klimaudfordringer. Undersøgelsen viser dog også at man savner standarder at kunne arbejde efter.

Landet rundt er der igennem de seneste år blevet investeret massivt i tiltag som har haft til formål at håndtere store vandmængder fra fx skybrud. Til trods for det er de danske forsyningsvirksomheder, som står bag mange af investeringerne, endnu ikke færdige med at ruste sig til de nye klimaudfordringer. Det viser en ny undersøgelse, Forsyningsvirksomhederne opruster for at klare klimaudfordringerne, som Teknologisk Institut netop har udgivet.

I undersøgelsen har GTS-instituttet spurgt 69 danske forsyningsvirksomheder om deres forventede investeringer. Her svarer 32 procent, at de forventer at øge investeringerne markant, mens 41 procent forsætter deres nuværende niveau af investeringer.

– For 21 af 23 forsyningsvirksomheder, der arbejder indenfor vand og spildevand gælder det, at de forventer at øge deres investeringer markant eller investere uændret i klimatilpasningsløsninger. Blot to af disse forsyningsvirksomheder investerer ikke i klimatilpasningsløsninger, siger seniorspecialist Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut.

Klimaændringerne betyder først og fremmest at der kommer vand fra flere sider i form af nedbør, havvandsstigninger, vandløb og grundvand. Men der er endnu ikke oprettet standarder for klimatilpasningsløsninger, og det er derfor op til forsyningsvirksomhederne selv at stille krav. Her efterlyser tre ud af fire forsyningsvirksomheder, at de i høj eller nogen grad har behov for dokumentation af klimatilpasningsteknologierne.

Stor barriere

– Manglende dokumentation og standarder på klimatilpasningsområdet er en stor barriere i dag. Det betyder at mange ejere af anlæg selv er nødt til at begynde forfra, når de skal designe og planlægge nye løsninger til klimatilpasning. Hvis der ikke bliver fulgt op på, om løsningerne virker efter hensigten, risikerer man også, at fejl bliver gentaget på andre anlæg, siger centerchef Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut.

Teknologisk Institut anbefaler i forlængelse af analysen derfor, at bygherrerne sætter et mindre beløb af til dokumentation af nye klimatilpasningsløsninger, så de både kan blive testet, inden de anlægges, men også så man sikrer at anlæg og drift fungerer hensigtsmæssigt efter opførelsen.

Læs mere i denne pressemeddelelse

Foto: Teknologisk Institut