Materialeviden skal føre til udnyttelse af geotermisk energi.

Innovationsfonden investerer 17 millioner kroner i projektet GEOTHERM. Investeringen skal bane vej for udnyttelsen af geotermisk energi i stor skala ved at reducere de geologiske, teknologiske og økonomiske usikkerheder, som endnu er forbundet med energikilden.

Fossile brændstoffer er i dag medvirkende årsag til klimaforandringer rundt om i verden, hvorfor det er nødvendigt at undersøge muligheden for at substituere disse energikilder med holdbare alternativer.

I dag er vi nået en del af vejen herhjemme, hvor eksempelvis sol og vindenergi, samt biomasse, er på vej til at kunne dække en større del af fremtidens elforbrug på bekostning af fossile brændsler. Der er dog stadig behov for flere bæredygtige kilder til at skaffe os varme, som et supplement til biomasse. Kilden hertil kan vise sig at blive geotermisk energi i form af varmt vand, som hentes et par kilometer nede i jorden.

Projektet GEOTHERM, som Innovationsfonden for nyligt har investeret 17 millioner kr. i, har som mål at undersøge og minimere usikkerhederne, som stadig er forbundet med metoden. For at imødekomme dette skal investeringen blandt andet føre til en detaljeret beskrivelse af de geologiske lag ved hjælp af nye metoder fra olie- og gasefterforskning. Og for første gang analyseres hele livscyklussen for geotermiske værker.

Korrosion en væsentlig udfordring

En væsentlig udfordring ved metoden er, at det varme vand fra undergrunden er tre til fire gange så salt som havvand, hvilket konstruktionsmaterialerne i brønde og overfladeanlæg naturligvis skal kunne modstå.

Det er her FORCE Technology kommer ind i billedet. GTS-instituttet skal nemlig bidrage med viden om de korrosionsmæssige udfordringer der opstår, når vandet er så ‘aggressivt’, som det er.
Bag projektet står et stærkt konsortium af erfarne danske og udenlandske forskningsgrupper, udvalgte private firmaer, vandforsyningsselskaberne i Storkøbenhavn samt de tre danske geotermiværker.

Læs mere om GEOTHERM projektet her.