Marker med mikroalger skaber fremtidens foderprotein

Dansk producerede mikroalger dyrket på land skal i projekt støttet af Innovationsfonden supplere importeret soja som foderprotein til landbruget.

I dag er proteinfoder til landbruget hovedsageligt baseret på importeret soja, men i fremtiden skal foderprotein kunne suppleres med proteiner fra dansk dyrkede mikroalger.  I hvert fald hvis det står til projektet ReMAPP, som Innovationsfonden har valgt at støtte med 18 mio. kroner. Det forventes at man med projektet vil kunne producere proteiner fra alger med et arealforbrug, som er op til ti gange mindre end ved konventionelle foderafgrøder, og samtidigt vil algerne kunne forsynes med CO2 og næring fra biogasindustriens sidestrømme.

Tilpasset dansk klima

– Mikroalger har længe været i forskernes søgelys, da de kan opnå meget høje vækstrater og kan dyrkes på arealer, der ellers ikke egner sig til landbrug. Algerne bliver en blandet kultur tilpasset det danske klima, hvilket giver en robust produktion og en lang dyrkningssæson, siger projektlederen, centerchef Jesper Mazanti Aaslyng, Teknologisk Institut.

– Vi oplever kunde- og forbrugersegmenter i Europa, der ser en interesse i kød- og mejeriprodukter, der ikke baserer sig på importerede foderproteiner. Vi vil gennem dette projekt give kunderne mulighed for at vælge en fuldstændig ny lokalproduceret løsning, som samtidig ikke går på kompromis med proteinkvaliteten. Potentialet i ReMAPP projektet vil yderligere styrke Danmarks position i den globale landbrugssektor, siger Jonatan A. Dickow, R&D Biotechnology Manager i HAMLET PROTEIN A/S.

Testmarker i Holsted

ReMAPPs konsortium er aktører fra både industri og forskningsinstitutioner repræsenteret, og i fællesskab vil de bringe processen hele vejen fra dyrkning og høst til konservering, processering, og fodersikkerhed. På den måde vil der i sidste ende være skabt et færdigt, dansk produceret produkt, som kan afsættes til landbruget som klimavenligt foder, der kvalitetsmæssigt kan sammenlignes med soja.

De første testmarker med alger dyrket i rørformede poser udvikles på Teknologisk Institut i Taastrup. Efterfølgende vil et system på 800 kvm opføres ved biogasanlægget NGF Nature Energy Holsted i Sydjylland, hvor man årligt producerer 13 mio. m3 biogas. NGF Nature Energys bioanlæg i Holsted vil kunne forsyne en produktion af algeprotein på 4.700 ton årligt til en værdi på ca. 20 mio. kr. En produktion af denne størrelse forudsætter dog et dyrkningsareal på omkring 275 ha.

Læs mere her

Foto: Teknologisk Institut