marine kurser

Marine kurser

DHI har i april, maj og juni sammensat en række marine kurser, der er relevante for kystforvaltere og ingeniører med interesse i ”kyst og hav” området.

Hvis du har brug for at blive introduceret til eller at få opdateret din viden og kunnen inden for modellering af kysttekniske problemstillinger, har DHI sammensat et kursus, der viser anvendelsen af modelkomplekserne MIKE 21 og MIKE 3 som værktøjer til kystzonerelaterede konsekvensberegninger og beregninger af forholdene i de marine omgivelser.

Flere marine kurser fra DHI

DHI har også et kursus, som fokuserer på betydningen af klimaforandringer og havvandsstigninger for kyst og hav. Derudover tilbyder DHI hands-on træningskurser i brugen af vores marine software som f.eks. MIKE 21 og MIKE 3.

Læs mere.