brandsikring

Mangelfuld brandsikring af tage har store konsekvenser

En tagbrand har ikke kun store konsekvenser for tagkonstruktionen og de øverste etager, men kan også have det for de underliggende etager og hele bygningen.

Det beskidte og ildelugtende slukningsvand fra brandvæsnets indsats løber nemlig ned gennem bygningen og ødelægger bygningsdele og indbo.

DBI’s projekt ‘Brandsikring af eksisterende boligbyggeri’ har derfor fokus på brandsikring i forbindelse med renovering af rækkehus- og etageboligbyggeri. Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond, Dansk Byggeri og Forsikring & Pension.

Projektet munder ud i en informationsfilm, en ny hjemmeside, nye eksempler på, hvordan brandsikring kan indbygges i forbindelse med renovering, vejledningen ’Gode & brandsikre tage’ og folderen ’Brandsikkerhed er også i dine hænder’.

Film om brandsikring

Se informationsfilmen, der fortæller om konsekvensen af manglende brandsikring af ejendommes tag.

Har du spørgsmål om projektet eller brandsikring af tage, så kontakt brandteknisk rådgiver Anders B. Vestergaard på mail ave@dbi-net.dk eller på tlf. 61 22 06 63. Læs mere.