Kurser og workshops om mærkning af fødevarer

Lovgivningen omkring mærkning af færdigpakkede fødevarer er i konstant bevægelse, hvilket danske fødevarevirksomheder løbende må indordne sig på. Det kan dog være svært at håndtere, og derfor tilbyder Teknologisk Institut kurser og workshops, som skal klæde virksomheder på til at mærke deres fødevarer korrekt.

Blandt de tiltag, som Teknologisk Institut tilbyder i denne sammenhæng, er et 2-dages kursus, hvor deltagerne vil skærpe deres forudsætninger for at arbejde med mærkning af fødevarer. I forlængelse her af faciliteter GTS-instituttet også en opfølgende workshop, hvor det vil være muligt at gå i dybden med den enkelte virksomheds konkrete udfordringer og problematikker på området.

2-dages kursus

Deltager du i 2-dages kurset “Mærkning af fødevarer”, bliver du og din virksomhed i stand til at udarbejde mærkning, som overholder gældende dansk og europæisk lovgivning, og du bliver opdateret med sidste nyt fra myndighederne og EU. Kurset henvender sig særligt til personer med ansvar for mærkning og markedsføring af egne producerede eller forhandlede fødevarer.

Indhold

Kurset afholdes over to dage og tager udgangspunkt i fødevareinformationsforordning 1169/2011, den danske mærkningsbekendtgørelse, mærkningsvejledningen, vejledning om næringsdeklaration og tilsætningsstoffordningen. Deltagerne kommer på kurset hele vejen rundt om de generelle mærkningsregler, eksempelvis:

 • Varebetegnelse
 • Ingrediensliste
 • Allergener
 • Tilsætningsstoffer – deklaration og lovlighed
 • Angivelse af holdbarhed
 • og meget mere…

Deltagerne klædes på til at mærke fødevarer, så de overholder gældende regler og til at vurdere lovligheden af fødevarer, som allerede er på markedet. I løbet af kurset vil deltagere videre blive klogere på den omkringliggende lovgivning, som også påvirker, hvordan fødevarer kan/skal mærkes. Dette inkluderer eksempelvis handelsnormer, anprisninger, Nøglehulsmærke, Fuldkornslogo og økologi-mærkning.

Efter kurset kan deltagerne bl.a.:

 • Udarbejde dansk mærkning til detailhandlen
 • Vurdere lovligheden af dansk mærkning på importerede produkter
 • Udforme næringsdeklaration

Kurset afholdes næste gang hos Teknologisk Institut i Taastrup fra d. 7-8 december i år, og vil derefter blive afviklet af flere omgange i 2017, i enten Taastrup eller Aarhus.

Læs mere og tilmeld dig kurset her

Workshop

Som noget nyt afholder Teknologisk Institut også workshops omkring mærkning af fødevarer i forlængelse af ovenstående kursus. Her arbejder deltagerne enten på egen hånd eller i mindre grupper med mærkning af egne produkter og/eller egne problemstillinger. Antallet af deltagere på workshoppen vil være lavt for at sikre, at der er god tid til at arbejde med deltagernes individuelle problemstillinger og udfordringer i forhold til mærkning.

Forudsætninger

Der vil ikke være undervisning i de generelle mærkningsreglerne på workshoppen. Det er derfor en forudsætning, at deltagerne enten har erfaring med mærkning af fødevarer eller tidligere har gennemført ovenstående kursus, “Mærkning af fødevarer”. Har deltagerne gennemført kurset inden for 6 måneder, reduceres prisen for workshoppen da også med 50%.

Kurset er altså for alle personer, som sidder med ansvar for mærkning og markedsføring af fødevarer og besidder eksisterende viden på området.

Indhold

Workshoppen varer 4 timer, og indholdet tilpasses deltagernes behov 100%. Emner kan eksempelvis være:

 • Allergener
 • Næringsberegninger
 • Økologimærkning (EU/DK/3. lande)
 • Kan vores produkter bære Nøglehulsmærket og/eller fuldkornslogo?

Workshoppen afholdes næste gang i Taastrup d. 10. januar 2017, og vil dernæst afholdes flere gange i løbet af det nye år, i enten Taastrup eller Aarhus.

Læs mere og tilmeld dig workshoppen her