Forskning og udvikling

Læs “Tal om forskning 2013”

“Tal om forskning 2013” er netop udkommet og i den kan man finde udførlige og omfangsrige opgørelser over udvalgte programmer under Uddannelses- og Forskningsministeriets råd og fonde. Publikationen er til enhver, som interesserer sig for forskning, dens midler og udmøntning.

4500 ansøgninger i 2013

I 2013 modtog Uddannelses- og Forskningsministeriets råd og fonde næsten 4500 ansøgninger og gav mere end 1515 bevillingstilsagn. “Tal om forskning” beskriver, hvordan bevillinger og bevillingsmodtagere fordeler sig på en række parametre fx beløbsstørrelser, succesrater, institutionstype, region, køn og alder. Derudover er der et kapitel med overordnede nøgletal for finansiering af offentlig forskning i Danmark.

Videnkuponerne stiger i popularitet

I publikationen kan man bl.a. se at Videnkupon tilbudet er populært: Siden 2009 har antallet af ansøgninger været stødt stigende og ligeledes har tilsagnene. I 2013 modtog Rådet for Teknologi og Innovation 556 ansøgninger og gav tilsagn til 409.

Videnkupon er et tilbud til danske SMV’er, hvor de kan få op til 100.000 kr. i tilskud fra Styrelsen for Forskning og Innovation til at købe viden af eller samarbejde med en offentlig videninstitution eksempelvis et GTS-institut. Og det er SMV’erne glade for: mere end 95 % af de virksomheder, der deltog i et videnkuponsamarbejde i 2013, opfatter projektet som en succes mens mere end tre fjerdedele skønner, at det vil ændre deres virksomheds bundlinjeresultat i positiv retning i løbet af de næste tre år. Læs mere om Videnkupon succesen.

Læs hele publikationen.