byggematerialer årsberetning

Læs Rådet for Teknologi og Innovations årsberetning

I Rådet for Teknologi og Innovations årsberetning  for 2013 kan du læse om en masse spændende projekter.

I årsberetning  2013 kan du læse at rådet bl.a. har:

  • Igangsat 7 nye innovationskonsortier, der bl.a. skal arbejde med mindskning af madspil og udvikling af ny energieffektive betonkonstruktioner
  • Finansieret et nyt stort SPIR-projekt til fremme af produktion i Danmark
  • Støttet ny-ansættelsen af 380 højtuddannede i små og mellemstore danske virksomheder
  • Uddelt innovationsprisen ”InnovationSTORM” til en række nytænkende virksomheder
  • Gennemført en række interessante analyser af innovationsindsatsen

GTS’erne viser de teknologiske veje

Du kan bl.a. læse om ”Produktion i Danmark” som er en ny ambitiøs innovationsindsats via GTS-nettet. Rådet iværksatte det i 2013 og formålet er at vise små og mellemstore danske produktionsvirksomheder de teknologiske veje til øget produktivitet og en mere fleksibel og omstillingsparat produktion. Indsatsen gennemføres i et samarbejde mellem GTS-institutterne Force Technology og Teknologisk Institut. Læs mere om Produktion i Danmark. 

Læs publikationen “Rådet for Teknologi og Innovations årsberetning  for 2013”.