Innovationsfonden

Læs Innovationsfondens strategi og infofolder

Innovationsfonden er nu klar med strategi og infofolder, hvor du kan læse om mission, vision og mål, investering samt brugeradgang.

Udarbejdet i samarbejde med bredt udvalg af interessenter

Strategipapiret indeholder en ny, gennemsigtig og fleksibel fondsstruktur, nye investeringstyper og lægger op til en forenklet og brugervenlig interaktion med ansøgere og øvrige interessenter. I udviklingen af strategien har fondens ledelse løbende rådført sig med et bredt udvalg af interessenter for at skabe en fond, der rummer alle parter i det danske innovationsmiljø og katalyserer et levende økosystem, som stimulerer dansk vækst og jobskabelse.

Læs strategien (PDF).

Investering i viden og idéer som kan løse samfundsudfordringerne

I infofolderen kan du læse, om hvordan Innovationsfonden vil arbejde med at løse Danmarks udfordringer. De vil investere i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og arbejdspladser. Det betyder bl.a. flere og bedre forsknings- og udviklingsprojekter og flere højtuddannede medarbejdere i virksomheder.

Læs den nye infofolder (PDF)

Innovationsfonden – vil du vide mere?

Innovationsfonden blev etableret i foråret 2014 og samler bevillinger og programmer fra Højteknologifonden, Det Strategiske Forskningsråd og dele af Rådet for Teknologi og Innovation. I alt samles over 2000 igangværende bevillinger under Innovationsfonden. Læs mere på Innovationsfondens hjemmeside.