forskning og innovation

Læs årsrapport for Styrelsen for Forskning og Innovation

Du kan nu læse årsrapport med de samlede resultater i 2014 for de opgaver, der hører under Styrelsen for Forskning og Innovation. Det inkluderer bl.a. Innovationsfonden, Horizon 2020 og ESOF værtskabet.

Du kan læse om etableringen af Innovationsfonden som skete den 1. april 2014 og som samlede aktiviterne fra Højteknologifonden, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Etableringen af fonden er den største reform af det danske forsknings- og innovationssystem i 20 år.

Forskning og innovation i EU

I en bredere international kontekst var der også forandringer: EU’s forsknings- og innovationsprogram FP7 blev afløst af det nye rammeprogram Horizon2020. I alt er der afsat 310 mia. kr. til forsknings- og innovationsprojekter og danske forsknings- og innovationsmiljøer har hjemtaget over 7,3 mia. kr. af disse – hvilket svarer til 2,35 %

Junimåned med videnskab

Året bød også på videnskabsfestivalen ESOF, som blev holdt i Carlsbergbyen i København i junimåned. Masser af forskere, politikere og erhvervsfolk strømmede til og i den sideløbende Science in the City festival kunne gæsterne bl.a. opleve GTS-institutternes verden. Se billederne fra GTS-nettets telt.

Læs rapporten