Konference: Respekt for ressourcer

På konferencen viser Teknologisk Institut, hvordan affald bliver en ressource. En vigtig brik i omstillingen fra brug-og-smid-væk-kulturen er forebyggelse af spild gennem smart design og innovative miljøteknologier – og ved en bæredygtig udnyttelse af affald som en værdifuld ressource, der kan opgraderes og anvendes igen og igen.

Miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen (V) præsenterer regeringens visioner på affalds- og ressourceområdet. Man vil også kunne høre medlem af regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi, CEO Franz Cuculiza fra Aage Vestergaard Larsen A/S give sit bud på nødvendige tiltag på affaldsområdet og på behovet for at videreudvikle eksisterende officielle miljømærker, så de har øget fokus på cirkularitet, jf. anbefalingerne fra Advisory Board for cirkulær økonomi.

Miljømærkning Danmarks Heidi Belinda Bugge fortæller, hvordan netop denne anbefaling allerede er på vej til at blive ført ud i livet.

Der vil være inspirerende oplægsholdere fra bl.a. Troldtekt og Stena Recycling, som fortæller om deres erfaringer med at blive stærkere uden spild og om at anvende ny teknologi til spildreduktion.

Konferencen afsluttes med en præsentation af forskellige succesfulde og smarte anvendelser af spildfraktioner hos virksomhederne Really, WODEN og IKEA. I løbet af konferencen vil man også blive præsenteret for GTS-instituttets projekter inden for affaldsforebyggelse og cirkulær økonomi.

Tid og sted

Konferencen arrangeres af Teknologisk Institut og afholdes mandag den 1. oktober 2018 kl. 9.30 – 16.00 i konferencesalen, Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C. Det koster 1.250 DKK at deltage.

Du kan tilmelde dig og finde det fulde program her