MUDP

Konference om fremtiden for MUDP

Konferencen om MUDP (miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram) den 22. oktober indeholder to dele: Det fremtidige fokus i udviklingen af dansk miljøteknologi og indspil til den nye MUDP-strategi og handlingsplan for 2016.

Skiftende regeringer har siden 2007 haft fokus på en miljøteknologisk indsats. Herunder en tilskudsordning med fokus på udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologiske løsninger inden for bl.a. vand, klimatilpasning, renere luft, bedre udnyttelse af ressourcerne, mv.

MUDP skal skabe danske jobs

Det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) skal understøtte et bedre miljø og samtidig sikre arbejdspladser i Danmark. Det skal bygge videre på den enorme viden og de unikke kompetencer, der allerede findes på området i Danmark. Programmet har tre fokusområder:

  1. Støtte til virksomheder, forskere og iværksættere i forhold til udvikling, test og afprøvning af miljøteknologi.
  2. Støtte til partnerskaber, der sikrer samarbejde og dialog mellem aktørerne inden for miljøteknologi.
  3. Støtte til internationale samarbejder, som demonstrerer danske løsninger overfor udenlandske partnere.

Programmet støtter i 2015 med ca. 130 mio. kr. Tidligere er tilskuddene eksempelvis gået til ny vandrensningsteknologi, effektiv foderudnyttelse i dambrug, træbeskyttelse som nedsætter miljøbelastningen, filtre som nedsætter antallet af skadelige partikler fra skibe, mv.

Programmet for MUDP konferencen

Den 22. oktober 2015 kl. 11-15 i fællessalen på Christiansborg holdes der konference om fremtiden for MUDP.  Konferencen indeholder to dele:

  1. del: Det fremtidige fokus i udviklingen af dansk miljøteknologi. Virksomheder og politikere kommer med deres bud på, hvordan de ser fremtiden for MUDP.
  2. del: Indspil til den nye MUDP-strategi og handlingsplan for 2016. Gennem to workshops diskuteres den fremtidige retning for MUDP med deltagere og oplægsholdere.

Læs hele programmet

Tilmeld dig senest den 15. oktober