Konference: Nye veje for bioenergien

Igennem de senere år har bioenergi været af enorm betydning for den grønne omstilling i Danmark. For at gøre status og samtidigt tænke fremad, inviterer DI Bioenergi i samarbejde med FORCE Technology og  Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) til kombineret årsdag og konference om bioenergi.

Bioenergi – især forbrænding – har ydet langt det største bidrag til den grønne omstilling i Danmark. Andre typer af bioenergi er imidlertid i stærk fremdrift. Det samme kan siges om nye råvarer og teknologier.

Udviklingen er interessant og kalder på en stigende udveksling af såvel viden, erfaringer og oplysning om nye initiativer. Derfor giver det også mening at FORCE Technology, som besidder stor ekspertise på området, bistår i afholdelsen af temadagen.

Konferencen, som vil samle hele bioenergibranchen til en dag med fokus på bioenergi, vil da også imødekomme dette behov for udveksling. Deltagerne vil her først og fremmest have mulighed for at blive fagligt og kommercielt opdateret, samt udvikle deres netværk inden for branchen.

Kortlægning af bioenergiklynge

På selve dagen præsenteres resultatet af en nylig kortlægning af den danske bioenergiklynge, som viser betydningen af klyngen for omsætning, beskæftigelse og eksport. Man vil også kunne høre om status for bioenergi i EU, nye forretningsmuligheder, teknisk udvikling og nye applikationer for biomasse. Eksempelvis vil en repræsentant fra Lego præsentere virksomhedens ambitioner om brugen af biomasse i fremtiden.

Som deltager vil man også få mulighed for at opleve Billund Biorefinery – et rensningsanlæg, der gennem ny teknologi er gået fra at være en energiforbruger til at blive en energiproducent. Temadagen finder således sted på Billund Biorefinery den 1. december og strækker sig fra kl. 10-16:00.

Læs mere og tilmeld dig her