Knaphed på råstoffer – trussel og mulighed for virksomhederne

I fremtiden bliver det en afgørende konkurrenceparameter for virksomheder at kunne håndtere ressourcer effektivt. GTS og ATV holder et seminar om emnet d. 16. september.

Globale multinationale virksomheder fokuserer i øget omfang på ressourceeffektivitet som en nødvendighed i de globale industrielle værdikæder. Samtidig tager mange danske virksomheder de første skridt mod at vinde kunder og ordrer på evnen til at håndtere materialer og ressourcer.

GTS og ATV afholder seminar om emnet

GTS afholder sammen med ATV et seminar, der sætter fokus på, hvilke konsekvenser og muligheder denne udvikling får for virksomhederne – ikke mindst de små og mellemstore danske virksomheder. Der vil være fokus på, hvordan udviklingen kan udnyttes, så den resulterer i vækst og arbejdspladser.

Sæt kryds i kalenderen

Seminaret bliver holdt d. 16. september, så sæt gerne et kryds i kalenderen.

Programmet vil snarest bliver offentliggjort bl.a. på www.gts-net.dk og i vores  nyhedsbrev.

For mere info kontakt chefkonsulent i GTS-foreningen Lars Fremerey: lafr@gts-net.dk