Kloakker skal kunne tænke selv

DHI er gået sammen med DTU Miljø, DTU Compute og Aarhus Vand om et projekt, hvor GTS-instituttet skal udvikle en løsning der fremmer intelligent styring af afløbssystemer og vand på terræn gennem realtidsstyring for derved at reducere omkostningerne til klimatilpasning.

For at kunne håndtere de øgede mængder regnvand, er mange kommuner ved at udvide afløbssystemerne. Der bygges nye regnvandsbassiner eller eksisterende dele af afløbssystemet opgraderes, men der vil være mange penge at spare ved i stedet at udnytte den eksisterende kapacitet.

Derfor er DHI gået sammen med DTU Miljø, DTU Compute og Aarhus Vand om at udvikle et system, der ved brug af aktiv styring af afløbssystemet bedre kan udnytte den eksisterende infrastruktur.

Optimering via styring

Kernen i projektet er et softwareprodukt, der opsamler og beregner data om regn- og vandstrømme. Dataene bliver så brugt til både styring med det samme i realtid og til varsling.

Læs mere på DHIs hjemmeside

Læs mere om DHI