AkvaVejen er nu indviet

Den 22. juni åbnede “AkvaVejen” på Bredagervej i Kastrup. AkvaVejen er en innovativ klimatilpasningsløsning, der har et stort potentiale i forhold til direkte nedsivning, rensning og rekreativ anvendelse af vand i tæt bebyggede boligområder.

AkvaVejen er bygget op omkring en permeabel vejkonstruktion, som sikrer, at vand hurtigt bliver drænet fra oplandsarealerne og at det bliver magasineret i vejens bærelag, som har en hulrumsprocent på ca. 25 %. AkvaVejen afkobler helt det pågældende oplandsareal fra de offentlige ledninger og frigør dermed kapacitet i disse.

Selve belægningen består af ca. 10 cm drænasfalt (udlagt i to lag), placeret på et underlag af drænstabil grus. Under dette ligger en robust, vandtæt membran fremstillet af naturmaterialer. Derudover er AkvaVejen “udsmykket” med blå cirkler, som symboliserer vanddråber og dermed, at der er tale om en ”Akvavej”, der fungerer som et ”usynligt” reservoir for nedbør.

AkvaVejen

Vejvandet, som siver ned i AkvaVejen, ledes igennem et særligt designet filtreringssystem, bestående af flere brønde, med hver deres effektive filtermedium til fjernelse af miljøfremmede stoffer. Det rensede vand kan efterfølgende anvendes til rekreative formål eller nedsives på lokaliteten. Rensebrøndene er på Bredagervej placeret under P-pladserne og er dermed heller ikke synlige i gadebilledet.

På Bredagervej bliver vandet efter rensningen ført tilbage til en nyt drængrusmagasin placeret under den vandtætte membran, hvorfra det nedsives uden risiko for grundvandsforurening.

Vejen kan derfor tage alt vandet fra den klimaforandringsskabte ”Monsterregn” og strækningen kan samtidigt afkobles fra det kommunale kloaknet. Herved undgås omkostningstung udgift til separatkloakering og belastning af det videre kommunale kloaksystem og rensningsanlæg.

Se AkvaVejen i aktion her. Bemærk, hvordan vandet trods maksimal vandstråle blot forsvinder ned i belægningen – læg også mærke til, at der reelt ikke er noget opsprøjt fra de store vandmængder og at vandet som et trylleslag er væk fra vejoverfladen så snart der lukkes for vandet.

AkvaVejen i Kastrup er resultatet af et samarbejde mellem Teknologisk Institut, NCC Industry A/S, HOFORKøbenhavns Kommune, Tårnby Kommune, Tårnby Forsyning og Markedsmodningsfonden.

Billede: Teknologisk Institut