innovation

Katalog: Bedre dokumentation af innovation

Regeringens innovationsstrategi fra december 2012 har en bred tilgang til innovation, som afspejler, at innovation sjældent er en isoleret begivenhed.

Innovationspolitikken skal også være i stand til at imødekomme reelle innovationsbehov i virksomhederne og samfundet. Bedre dokumentation og synliggørelse skal gøre det nemmere at evalurere den førte politik samt skabe større gennemsigtighed over for den bredere offentlighed.

35 indikatorer til inspiration

Som hjælp til dette har Uddannelsesministeriet udarbejdet et inspirationskatalog med 35 potentielle indikatorer, som kan anvendes til at dokumentere udviklingen i den enkelte institution eller sammenligninger på tværs af institutionerne.

GTS som indikator på innovation

Som én af de 35 indikatorer bliver der peget på samarbejde med et eller flere GTS-institutter som en god måde til at fremme, dokumentere og synliggøre innovationen i virksomheden.

Læs hele kataloget.