Kan vedvarende energi være smuk?

Det mener LAGI (Land Art Generator Initiative), der er en stor international kunst- og designkonkurrence. Nu inviteres de tværdisciplinære teams fra hele verden til at designe kreative, innovative og energiproducerende skulpturer til byens rum.

Alexandra Instituttet inviterer danske virksomheder til at deltage

I LAGI (Land Art Generator Initiative) konkurrencen fokuseres der på, at den grønne omstilling ikke kun er en teknologisk udfordring, men også en kulturel og social udfordring, som kalder på æstetiske løsninger.

Alexandra Instituttet, som har været med til at få LAGI til Danmark i 2014, inviterer nu danske virksomheder, der producerer vedvarende energiteknologier til at blive partnere i projektet. De vil koble de danske virksomheder med konkurrencens deltagende teams.

LAGI giver gensidigt udbytte

Konkurrencedeltagerne får den nødvendige ekspertise til at udvikle solide og realiserbare æstetiske installationer, mens virksomhederne får en unik mulighed for at få eksponeret deres teknologier på en ny og anderledes måde.

Virksomheden får også medejerskab og deres teknologi vil indgå i en mulig realisering af værkerne. Deltagelse i LAGI vil brande virksomheden som innovativ og nytænkende i forhold til udbredelsen af vedvarende energi.

Hvad er LAGI?

Formålet er at inspirere ingeniører, kunstnere, designere samt energibranchen til at medtænke æstetiske kvaliteter i designs af vedvarende energikilder.

LAGI har tidligere været afholdt i Dubai og New York. Med Københavns kåring som Europæisk Miljøhovedstad 2014 får Danmark nu privilegiet af at være første europæiske værtsland for LAGI. Konkurrencen er åben fra januar til maj 2014.

Læs mere om hvordan din virksomhed kan deltage hos Alexandra Instituttet.