Kan stamceller bruges i behandling af patienter med svært hjertesvigt?

Bioneer er partner i nyt banebrydende projekt om stamcellebehandling til patienter med svært hjertesvigt, som Innovationsfonden støtter med 25 millioner kr. Projektet vil arbejde på at skære drastisk i patienternes ventetid fra normalt seks uger til fem minutter. 

– Selvom vi i dag er kommet langt med nuværende behandlingsmetoder, der har reduceret dødeligheden og patienternes gener betydeligt, står vi stadig med et stigende antal patienter med svære gener fra deres kroniske kranspulsåresygdom, hvor behandlingsmulighederne er udtømte. Der er et stort, udækket behov for nye, effektive behandlinger som denne, der kan forbedre patienternes overlevelse, reducere deres gener, øge livskvaliteten og beskæftigelsen og reducere udgifterne til sundhedsvæsenet, siger professor og overlæge Jens Kastrup, leder af Kardiologisk Stamcellecenter på Rigshospitalet.

Samarbejde med erhvervslivet

På Rigshospitalet har Jens Kastrup og kolleger nu i mange år behandlet patienter med kranspulsåresygdom med patienternes egne stamceller fra knoglemarv og fedtvæv på maven, og behandlingsresultaterne er gode. Men stamcellerne findes kun i meget små mængder i vævene, hvorfor de skal dyrkes i små flasker i 6 til 8 uger, før de er klar til behandling. Det er en langsommelig proces, som har krævet nytænkning.

– For at forbedre muligheden for en større udbredelse af stamcellebehandlingen, har vi nu etableret en stamcelleproduktion fra raske donorer med nyeste teknologi, hvor stamcellerne dyrkes i bioreaktorer. Det færdige celleprodukt opbevares frosset, indtil patienten skal behandles, og kan tøs op på fem minutter. Og det giver helt nye muligheder, siger Jens Kastrup.

Med bevillingen fra Innovationsfonden vil det være muligt at gennemføre to igangværende fase 2-forsøg og igangsætte den omfattende forberedelse til det fase 3-forsøg, der skal endelig dokumentere effekten af stamcellebehandling og bane vejen for en godkendelse til generel patientbehandling.

Det skal Bioneer

Bioneer bidrager i projektet med at udvikle analyseværktøjer, der skal vise, hvor effektive stamcellerne vil være til behandling af patienter med svært hjertesvigt.

Om partnerne

– Kardiologisk Stamcellecenter, Rigshospitalet, har i mange år forsket i etablering af stamcellebehandling som en ny mulighed for hjertepatienter.
– Bioneer A/S er ekspert i udvikling af biomedicin og bioteknologi.
– Cook Regentec udvikler produkter til stamcellebehandling og etablerer en virksomhed i Bjæverskov til produktion af et blodpladeprodukt til stamcelledyrkning.
– Terumo BCT har udviklet den første godkendte automatiske bioreaktor til dyrkning af stamceller til behandling af patienter.

Læs mere om projektet her