Kæmpemikroskop skaber unikke muligheder

Billede: europeanspallationsource.se

I de kommende år etableres en af verdens største og mest avancerede forskningsfaciliteter, ESS, i Lund i Sverige og det giver nye muligheder for forskning, innovation og erhvervsudvikling i Danmark. Men de positive effekter opstår ikke af sig selv.

For at Danmark kan få mest muligt ud af ESS, skal forskningsfaciliteten tiltrække førende forskere og virksomheder fra hele verden. Der skal blandt andet etableres fire til seks danske fyrtårnsmiljøer på det bio- og materialevidenskabelige område, som skal fungere som omdrejningspunktet for samspillet mellem ESS, erhvervslivet og øvrige internationale materialeforskningsfaciliteter.

Danmark skal bedst muligt udnytte de potentielle gevinster af ESS

Det foreslår den strategigruppe, som sidste år blev nedsat af den tidligere Uddannelses- og Forskningsminister. Strategigruppen består af repræsentanter fra universiteter, erhvervslivet, kommuner og regioner, og den fik til opgave at lave en strategi for, hvordan Danmark bedst muligt udnytter de potentielle gevinster ved opførelsen af ESS. ESS, eller rettere European Spallation Source, kan sammenlignes med et gigantisk mikroskop, hvor man kan studere materialer på atomart niveau.

Læs strategien for den danske ESS-indsats (pdf)

Om ESS – det europæiske kæmpemikroskop

ESS er en neutronspredningsfacilitet, der fungerer som et kæmpestort og meget avanceret mikroskop. Det gør det muligt at tage meget præcise billeder og filmsekvenser af de strukturer og processer, som er skjult under materialers overflade. Det kan sammenlignes med røntgenteknologi, som man kender fra blandt andet hospitalsverdenen. Det forventes, at 2.000-3.000 forskere årligt vil besøge ESS for at gennemføre forskellige eksperimenter.