Investering i FoU giver resultater for virksomhederne

Teknologisk Institut har for Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdet en rapport, der belyser, hvilken betydning virksomhedernes valg af FoU-investeringer under finanskrisen havde for deres udvikling. 

Blandt de undersøgte virksomheder i undersøgelsen, klarede de virksomheder, der investerede i FoU under finanskrisen, sig bedre på vækst og velfærd. Analysen kan dog ikke nødvendigvis alene forklare virksomhedernes udvikling, da resultatet også kan være drevet af forhold, der ikke er observeret i analysen som for eksempel virksomhedernes adgang til kapital. Nogle af disse andre forhold er forsøgt håndteret ved at inddrage blandt andet soliditet, størrelse og brancher som kontrolvariabel.

De nye tal kommer på et tidspunkt, hvor erhvervslivets FoU-investeringer er stagneret (og viser tegn til fald), og analysen giver dermed et interessant perspektiv på, hvilken betydning virksomhedernes valg af FoU-strategi kan have for deres udvikling.

Analysen viser, at 50 procent af de undersøgte virksomhederne havde planlagt stigende eller uændrede FoU-investeringer i 2009, men kun cirka halvdelen af virksomhederne kunne realisere den planlagte investering.

Virksomheders investeringer i forskning og udvikling under finanskrisen

Rapporten “Virksomheders investeringer i forskning og udvikling under finanskrisen” er publiceret t d. 15. september 2016. Analysen er udarbejdet af Teknologisk Institut på opdrag af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs mere og hent analysen her