Interesseret i vand? Så besøg VandTek 2016

Den 20.-22. september præsenterer VandTek 2016 et sandt udstillingsvindue for danske klima- og vandløsninger, der skal være med til at profilere Danmark som et foregangsland for de nyeste vandteknologiske løsninger. 

Klimaspring er en Realdania-kampagne, der støtter en kommerciel udvikling af nye løsninger til håndtering af regnvand i tætte, eksisterende byområder. Ambitionen er at skabe grøn vækst og bedre byer samt at sætte Danmark på verdenskortet inden for klimatilpasning.

VandTek 2016 er derfor også en oplagt ramme for at præsentere de syv Klimaspring projekter, der pt. er under udvikling.

Fælles for de syv Klimaspring projekter er, at de er udviklet, så de kombinerer den tekniske vandhåndtering med forskellige “ekstra” værdier, der er med til at bringe mere natur ind i byen, give mulighed for leg og ophold i byen eller på anden måde er med til at skabe bedre byer.

DHI og Klimaspring

DHI vil sammen med DTU Miljø, DTU Compute og Aarhus Vand præsentere en ny SMART REALTIDSSTYRING AF VANDSYSTEMER, som er en ny løsning i DHI’s produkt- og rådgivningsportefølje, der giver mulighed for intelligent overvågning og styring af afløbssystemer.

 

Læs mere på DHI’s hjemmeside