Insprationsmøde om open data og grøn omstilling

Klimaet forandrer sig, og efterspørgslen på energieffektive og ressourcebesparende løsninger vokser. Samtidig finder danske virksomheder og offentlige institutioner i stigende grad sammen om at udnytte åbne data. Dette særligt med henblik på udvikling af nye offentlige services, men der er også potentiale i at fremme den grønne omstilling.

For at sætte fokus på fremtidige muligheder, inviterer Innovationsnetværk Service Platform og en række partnere til inspirationsmøde, hvor virksomheder og kommunale dataudbydere mødes for at dele viden og diskutere ideer og ønsker til fremtidens samarbejde om innovation og værdiskabelse med open data.

Mød Alexandra Instituttets innovationseksperter

Der vil i løbet af dagen blandt andet være muligt at høre oplæg fra to af Alexandra Instituttets innovationseksperter, som vil berøre nogle af de muligheder, som relaterer sig til open data, samt åbne op for tværgående dialog mellem kommuner og virksomheder.

På dagen kan du også få inspiration til nye forretnings- og servicemodeller i krydsfeltet mellem open data og bæredygtighed. Der vil bl.a. være indspark til, hvordan virksomheder og offentlige myndigheder i fællesskab kan udnytte store datamængder til bæredygtig omstilling og bedre udnyttelse af ressourcerne.

Dagen giver virksomheder og kommunale dataudbydere mulighed for at mødes, blive inspireret, dele viden og diskutere ideer og ønsker til fremtidens samarbejde om innovation og værdiskabelse med open data.

Inspirations-arrangementet er arrangeret af innovationsnetværkene Service Platform og Smart Energy samt Open Data Vejle og Odense Open Data.

Se programmet og tilmeld dig her