iværksættere

Innovationsfonden hjælper unge iværksættere

Innovationsfonden lancerer ny ordning, der skal skabe grobund for, at flere talentfulde nyuddannede starter virksomhed. Med en ny Iværksætterpilotordning vil 40 lovende, unge iværksættere årligt få muligheden for at modne innovative idéer med henblik på at starte nye vækstvirksomheder.

De udvalgte iværksætterpiloter vil modtage et månedligt stipendium på godt 14.000 kr. i et år samt et individuelt rådgivningsforløb med erfarne konsulenter inden for iværksætteri og innovation.

Unge iværksættervirksomheder skaber højere beskæftigelse og produktivitet

Iværksætterpilotordningen udspringer af regeringens innovationsstrategi og fokuserer på iværksættere med en videregående uddannelse, der er blevet færdiguddannet inden for de seneste 12 måneder. Dette fokus understøttes af foreløbige tal fra Styrelsen for Forskning og Innovation, der viser, at både beskæftigelsen og produktiviteten i gennemsnit vokser hurtigere i iværksættervirksomheder skabt af studerende og nyuddannede fra universiteterne end blandt alle øvrige iværksættere. Målsætningen er, at mindst 80 % af iværksætterpiloterne stifter egen virksomhed i løbet af forløbet.

Ansøgning og information

Interesserede iværksættere med innovative idéer kan søge om optagelse på ordningen frem til 20. november 2014. Ansøgningerne vil blive vurderet af et panel af erfarne iværksættere, og det er forventningen, at det første kuld af Iværksætterpiloter går i gang i begyndelsen af 2015. Innovationsfonden forventer, at der bliver gennemført yderligere to ansøgningsrunder i 2015.

Få mere information her eller kontakt Søren Jensen, Innovationsfonden, tlf. 6190 5016, soren.jensen@innofond.dk eller Mathias Vinzent-Kerkov, Innovationsfonden, tlf. 6190 5053, mathias.vinzent-kerkov@innofond.dk