Innovationsfonden

Innovationsfonden: GTS-institutterne skal endnu mere på banen

GTS-institutterne er en vigtig medspiller, når det gælder om at få virksomheder med i Innovationsfondens projekter, lyder det fra Innovationsfondens direktør, Peter Høngaard Andersen.

GTS-institutterne gør det godt allerede, men må gerne komme endnu mere på banen, når det drejer sig om at få virksomheder til at deltage i Innovationsfondens projekter. Ordene kommer fra Innovationsfondens direktør, Peter Høngaard Andersen.

Han ser GTS’erne som en vigtig formidler af viden fra universiteterne til erhvervslivet – og dermed som en aktør, der kan understøtte Innovationsfondens opgave med at styrke dansk vækst og beskæftigelse gennem viden.

Innovationsfonden: GTS er en vigtigt katalysator

Udsagnet om større deltagelse gemmer absolut ingen kritik. Det er derimod en erkendelse af, at netop GTS-institutterne spiller en nøglerolle for at få forskningsbaseret viden omsat til forretningsmuligheder. I forvejen er der et GTS-institut med i næsten halvdelen af Innovationsfondens projekter, og i 2014 gik 20-25 % af fondens årlige midler til projekter, hvor GTS-institutter samarbejder med virksomheder.

– Det er vigtigt, at vi har GTS’erne til at oversætte den grundlæggende forskning fra universiteter til viden og teknologi, som virksomheder kan bruge aktivt. GTS-netværket er en vigtig katalysator for et godt offentligt-privat samarbejde i Danmark, siger Peter Høngaard Andersen.

Innovationsfonden havde i 2015 et budget på 1,6 mia. kr. Den mindste projektstøtte er på 50 tusinde kr. Den største på 50 mio. kr.

OK at kuldsejle

Udvælgelsen af projekter sker overordnet efter tre kriterier: Projekterne skal sætte ny viden i spil. Deltagerne skal have kompetencer til at løfte opgaven. Og Innovationsfonden skal kunne se en mulig tilbagebetaling til samfundet i form af fx nye jobs og vækst. Selv skal fonden ikke have tilbagebetaling, uanset hvor stor en succes projektet måtte blive.

– Vi kommer med risikovillige penge så tidligt i udviklingsprocessen, at private investorer sjældent vil være med. Vi er dog meget bevidste om, at hovedparten af så tidlige projekter vil kuldsejle. Sådan er det bare. Men ved at reducere noget af risikoen kan vi bidrage til, at virksomhederne tør prøve noget nyt. Det kan i bedste fald blive grundlaget for en ny global virksomhed, siger Peter Høngaard Andersen, der understreger, at det er meget vigtigt, at projekterne er baseret på ny viden.

– Kortsigtet kan man også skabe arbejdspladser ved at etablere et skibsværft eller afstå fra robotter. Men det holder ikke i længden, hvis det ikke er baseret på ny viden. Vores formål er at investere i forskere, iværksættere og virksomheder, som har viden og ideer, der kan skabe arbejdspladser og blivende vækst. Derfor vil vi også gerne fremme tendensen til, at flere nyuddannede bliver iværksættere og bidrage til, at deres virksomheder klarer den første svære periode, tilføjer Peter Høngaard Andersen.

Forskel på brancher

En af Innovationsfondens udfordringer er, at der er meget stor forskel på forskellige branchers evne og vilje til at deltage i innovationsprojekter. Farmaceutiske virksomheder er helt i top, når det gælder om at udnytte forskningsresultater. De er i benhård, international konkurrence og vil hurtigt få vanskeligheder, hvis der ikke er et tæt samarbejde med forskningen.

– Derfor er denne branche også meget med i vores projekter. I den anden ende af skalaen finder vi fx byggebranchen, som vi meget gerne ville have langt mere kontakt med. Vi ser ikke det store innovationsdrive fra den kant. Måske fordi branchen er forholdsvis spredt og ikke underlagt international konkurrence, siger Peter Høngaard Andersen.

Fokus på byggeri

Derfor har Innovationsfonden udvalgt byggebranchen som et fokusområde. Bl.a. vil Fonden i 2016 gennemføre en ’strategy mapping’, der er en kortlægning af byggebranchen både nationalt og internationalt. Formålet er at finde ud af, hvor der konkret mangler videnopbygning, og hvor Innovationsfonden kan sætte ind for at styrke innovationen i byggebranchen.

– Som led i kortlægningen tager vi også initiativ til en grundig dialog med byggebranchens virksomheder, videninstitutioner som universiteter og GTS-institutter samt faglige organisationer, siger Peter Høngaard Andersen.

Herefter vil Innovationsfonden udbyde videnopbygningen til danske universiteter eller internationale konsortier, så byggebranchen får et fundament for udvikling og innovation.  I 2016 ønsker Innovationsfonden at prioritere flere store projekter på byggeområdet rettet mod emner som optimerede processer i byggeriet og større energivenlighed.

Denne artikel blev bragt i DBI’s Brand & Sikring magasin. Download magasinet her (PDF).