Innovationsagenterne

InnovationsAgenterne starter udvikling i virksomheder

Ny evaluering af InnovationsAgenterne i perioden 2010-2014 er udkommet. Den konkluderer, at ordningen har været succesfuld og har motiveret flere tusinde virksomheder til udvikle videre efter de har fået vejledning af InnovationsAgenterne. InnovationsAgenterne kommer fra de ni GTS-institutter, og de tilbyder virksomheder uden erfaring med innovationssystemet et tjek af virksomhedens innovationspotentiale.

Høj kundetilfredshed og –loyalitet – især blandt de små virksomheder

Evalueringen, som er lavet af Styrelsen for Forskning og Innovation, viser, at det er lykkes for InnovationsAgenterne at nå ud til en bred gruppe af virksomheder, der ønskede at være innovative, men som manglede de rette kontakter til innovationssystemet.

I perioden 2010-2014 blev der udført 2.284 såkaldte Innovationstjeks af InnovationsAgenterne og blandt virksomhederne er kundetilfredshed og -loyalitet høj. I 2014 var 87% af brugerne tilfredse/meget tilfredse og 83% af brugerne anbefalede andre virksomheder at få et Innovationstjek. Det er en sammenhæng mellem virksomhedernes størrelse og kundetilfredshed og –loyalitet. Jo mindre virksomhed, desto større tilfredshed og loyalitet.

Evalueringen viser også, at et Innovationstjek oftest fører til kontakt med eksterne innovationsparter. 66% af virksomhederne kontaktede private rådgiver, netværk og klynger og i mindre grad GTS-institutterne og universiteter.

75% af innovationstjekkede virksomheder starter på udvikling

I GTS-foreningen er der glæde over den fine evaluering:

-InnovationsAgenterne vejleder virksomheder om, hvordan de kan forny deres forretning, se nye muligheder, finde den rette viden eller ekspert og komme et skridt videre. Det er vigtigt – især hos de små og mellemstore danske virksomheder, der har et stort innovationspotentiale, som InnovationsAgenterne kan være med til at forløse, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen og fortsætter: -Derfor er det især positivt, at 75% af de innovationstjekkede virksomheder starter på udvikling i forlængelse af Innovationstjekket.

Læs hele evalueringen (PDF)

Få et Lyn-Innovationstjek på Folkemødet

På årets Folkemøde kan du møde InnovationsAgenterne, som kan give dig, din idé eller din virksomhed et Lyn-Innovationstjek. Fra fredag til søndag kan tale med dem og blive inspireret til at se, hvilke potentielle forretningsmuligheder, der ligger foran dig. Læs hvordan og hvornår du kan få et Lyn-Innovationstjek

Læs mere om GTS-nettet på Folkemødet