InnoBYG, klynge

InnoBYG fortsætter fire år til

Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilliget 14 mio. kr. til fortsættelse af Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri, InnoBYG, som dermed kan fortsætte netværksaktiviteter og udviklingsprojekter frem til juli 2018.

Fire år med stor tilslutning og synlige resultater i InnoBYG

Innovationsnetværket InnoBYG startede op i 2010 og lige har siden taget fat på byggebranchens udfordringer med politiske, offentlige og private krav til bæredygtighed og de markedsmæssige muligheder, som disse krav skaber. I de første 4 år har der været stor tilslutning blandt alle led i byggeriets værdikæde og der er blevet skabt synlige resultater bl.a. inden for bæredygtig energirenovering, aktivering af bygningers konstruktion, og bæredygtige forretningsmodeller og systemleverancer.

Tæt samarbejde skal løse branchens udfordringer

Styregruppeformand i InnoBYG, Michael H. Nielsen, tror på, at branchen kan nå langt via InnoBYG:

”Vejen for byggeriet er at skabe et stærkt hjemmemarked, dels via nye teknologier og løsninger og dels ved hjælp af eksportnetværk og pakkeløsninger. Udfordringerne kræver innovation via tæt samarbejde mellem store virksomheder, som har forskningskompetencer og finansiel tyngde, de mange MMV’er, der er fleksible og har høj innovations- og omstillingsevne, de professionelle bygherrer og bygningsejere samt førende universiteter og videninstitutioner, herunder GTS’er.”