indeklima

InnoBYG forårskonference om indeklima

I gennemsnit opholder vi os 90 % af tiden indendørs. Derfor er indeklima vigtigt ifm. det bæredygtige byggeri og det er netop årsagen til, at indeklima bliver omdrejningspunkt på InnoBYGs forårskonference den 15. maj.

Godt indeklima en forudsætning i bæredygtigt byggeri

Indeklimaet har stor komfort- og helbredsmæssig betydning for de mennesker, der bor, arbejder og bliver undervist i vores bygninger. Derfor skal indeklimaet opprioriteres, både når vi bygger nyt, renoverer og bygger bæredygtigt.

Kompliceret indeklima

Indeklimaet er noget af det mest komplekse ved et byggeri, fordi man både skal håndtere klimaskærm og tekniske installationer. Samtidig er der hele brugeraspektet – hvilket ikke gør det mindre kompliceret. På konferencen vil der være keynote speakers samt 3 spor, hvor indeklima bliver behandlet i forhold til produktivitet, viden og how to.

Praktiske oplysninger

Forårskonferencen afholdes den 15. maj fra kl. 9-16 i Industriens Hus i København. Alle kan deltage, både medlemmer og ikke-medlemmer. Det koster 400 kr. at deltage og tilmeldingsfristen er den 12. maj. Læs hele programmet og tilmeld dig.

Hvad er InnoBYG?

Innovationsnetværket InnoBYG startede op i 2010 og lige har siden taget fat på byggebranchens udfordringer med politiske, offentlige og private krav til bæredygtighed og de markedsmæssige muligheder, som disse krav skaber. GTS-institutterne Teknologisk Institut, FORCE Technology og DBI er en del af InnoBYG. I de første 4 år har der været stor tilslutning og der er blevet skabt synlige resultater bl.a. inden for bæredygtig energirenovering, aktivering af bygningers konstruktion, og bæredygtige forretningsmodeller og systemleverancer. Forårskonferencen markerer desuden afslutningen på de første 4 års aktivitet i lnnoBYG netværket. Netværket er dog blevet genbevilliget og indtil videre fortsætter frem til juli 2018.