INNO+ – Samfundets udfordringer skal drive innovationen

I INNO+ kataloget er der 21 bud på investeringer, som kan løse konkrete samfundsudfordringer og omsættes til vækst og beskæftigelse i Danmark.

Fra 500 forslag til 6 INNO+ hovedområder

Efter at have modtaget 500 forslag er det første INNO+ katalog nu klar med bud på storskala innovationssatsninger. Med INNO+ håber regeringen at sikre, at de store investeringer i viden og uddannelse omsættes til nye, innovative løsninger og ikke mindst nye eksporteventyr.

INNO+ katalogets 6 hovedområder er:

  1. Transport, miljø og byudvikling
  2. Fødevareproduktion og bioøkonomi
  3. Sundhedsløsninger
  4. Produktion
  5. Digitale løsninger
  6. Energiløsninger

21 indsatsområder kan danne ramme om samfundspartnerskaber

Under de 6 hovedområder er der i alt 21 indsatsområder, som kan danne ramme om samfundspartnerskaber om innovation. Indsatsområderne retter sig mod felter, hvor Danmark har særlige erhvervs- og forskningsmæssige forudsætninger for at bidrage til løsningen af væsentlige danske og globale samfundsudfordringer, og som samtidig kan bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark.

Resultat af et bredt samarbejde

INNO+ kataloget er resultatet af en omfattende proces, hvorigennem en bred kreds af interessenter fra branche- og interesseorganisationer, universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, innovationsnetværk, GTS-institutter, ministerier og forskningsråd har været involveret i at identificere de væsentligste og mest perspektivrige områder for strategiske investeringer i innovation i Danmark.

Hent INNO+ kataloget.