INNO+

INNO+ – de foreløbige principper

INNO+ er udarbejdet af Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation og du kan nu læse foreløbige principper for det kommende opslag om samfundspartnerskaber for innovation.

Opslaget forventes offentliggjort senest i april måned. Der forventes en ansøgningsfrist 2. juni kl. 12 og at bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond træffer beslutning om tildeling af bevilling i oktober måned 2014.

5 INNO+ områder

Folketinget har som en del af aftalen om forskningsreserven for 2014 besluttet, at Danmarks Innovationsfond i 2014 kan give bevilling til ét partnerskab inden for hver af følgende fem INNO+ områder:

  1. Blå arbejdspladser via grønne løsninger
  2. Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion
  3. Danmark som foretrukket land for tidlig klinisk afprøvning af ny medicin
  4. Vandeffektiv industriel produktion
  5. Innovatorium til bygningsrenovering i verdensklasse

Læs hele opslaget.