Indsatsplan skal sikre kommuner og borgere mod oversvømmelser

Teknologisk Institut har været med til at udforme en beredskabsplan, der skal koordinere kommunernes indsats ved oversvømmelser. I samme ombæring skal borgerne inddrages, så også de ved, hvad de bør gøre, når en oversvømmelse rammer.

Flere gange gennem de senere år har danskere rundt om i landet lidt under oversvømmelser i forskellige afskygninger. Synet af vandfyldte gader, druknende biler og barrikader af sandsække er ikke længere en sjældenhed, og bevidstheden om at man selv kan blive ramt er til stede hos mange.

For at aflaste fremtidige oversvømmelsessituationer har Teknologisk Institut – i samarbejde med Forsikring & Pension og Region Hovedstaden – udarbejdet en ny vejledning, Indsatsplan for oversvømmelse. Det skriver Teknologisk Institut i en pressemeddelelse.

Hjælp til kommuner

Guiden er tiltænkt til kommunerne, som står for at koordinere beredskabsindsatsen ved oversvømmelser fra fx skybrud eller stormflod. Samtidigt placerer indsatsplanen også et vidst ansvar hos borgerne, der har til opgave at sikre deres egne hjem.

– Langt de fleste kommuner ved godt, hvor skaderne sker ved oversvømmelser. Den viden skal systematiseres, så den er tilgængelig for de personer, der har ansvaret for prioritering og beslutning under en oversvømmelse. Det er uhyre vigtigt at få afklaret snitflader, aktører, opgaver, materiel og ressourcer, samt hvem der under en vejrkrise har beslutningskompetencen, siger centerchef hos Teknologisk Institut Ulrik Hindsberger.

Kommunens opgave er at afhjælpe og begrænse skader fra oversvømmelsen og samtidig fortsætte driften af vigtige kerneydelser til borgerne så godt som muligt. Derfor er det vigtigt at koordinere et samarbejde på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden.

Borgerne inddrages

Forsikringsbranchen har bidraget til finansieringen af den nye anvisning og håbet er, at den kan bidrage til at der skabes større tryghed for borgerne. Helt konkret vejleder indsatsplanen derfor om, hvordan borgerne kan gøre en forskel. Det uanset om vandet kommer fra et skybrud, en stormflod, eller når nærliggende vandløb går over deres bredder.

Du kan læse mere og finde indsatsplanen her

Indsatsplaner for oversvømmelser, Rørcenter-anvisning 024, er udarbejdet af Rørcentret, Teknologisk Institut, og finansieret af Region Hovedstaden, Forsikring & Pension og Innovationsnetværket for klimatilpasning, Vand i Byer.

Foto: Teknologisk Institut