samfundspartnerskab samfundspartnerskaber samfundspartnerskaberne

Hvordan bliver samfundspartnerskaber om innovation succesfulde?

GTS og ATV har i fællesskab skrevet et papir med anbefalinger til, hvordan de nye samfundspartnerskaber om innovation kan blive succesfulde. Hovedbudskabet er, at de små og mellemstore danske virksomheder skal spille en central rolle i samfundspartnerskaberne.

I løbet af 2014 skal Danmarks Innovationsfond igangsætte samfundspartnerskaber om innovation inden for fem udvalgte forskningsområder. Formålet med samfundspartnerskaberne er at udvikle nye innovative løsninger, der kan skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.

Men hvad skal der til før samfundspartnerskaberne bliver succesfulde? Det kommer GTS og ATV med en række overordnede anbefalinger til i det fælles notat ” Samfundspartnerskaber om innovation – sådan får vi SMV’erne med”.

Anbefalingerne er baseret på GTS-institutternes erfaringer fra deltagelse i SPIR og andre partnerskaber samt uddraget af en række indlæg og debatter på to seminarer om fremtidens partnerskaber afholdt ultimo september 2013 af GTS og ATV.

De fire anbefalinger til samfundspartnerskaber er:

  1. Tydelig værdiskabelse
  2. Bedre rammer for inddragelse af små og mellemstore virksomheder
  3. Fra enkeltstående projekter til storskala
  4. Det offentlige indkøb som fødselshjælper

Et af notatets hovedbudskaber er, at der er brug for at udnytte potentialet blandt små og mellemstore danske virksomheder, fordi de udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv.